Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) นำโดย คณะทำงานโครงการ Envi Link นางสาวพรรษพัชร์ บำรุงวงศ์ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ได้บรรยายออนไลน์ในหัวข้อ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ BDI พร้อมด้วยผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโครงการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ได้มอบหมายให้ นายสุธี อุไรวิชัยกุล

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) และคณะทำงานด้านเทคโนโลยีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน