Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Big Data

ความท้าทายงานจดหมายเหตุเมื่อเข้าสู่ยุค Big Dataตอนที่ 1. ความหมายของจดหมายเหตุตอนที่ 2. การทำให้เป็นดิจิทัลของเอกสารจดหมายเหตุ (ท่านกำลังอ่านบทความนี้)ตอนที่ 3. การใช้ประโยชน์ข้อมูลงานจดหมายเหตุ ก่อนหน้านี้ในบทความ งาน “จดหมายเหตุ” ความท้าทายเมื่อเข้าสู่ยุค Big Data เราได้รู้จักคำจำกัดความของงาน “จดหมายเหตุ” และการคัดแยกระหว่างสิ่งที่เป็นเอกสารจดหมายเหตุและสิ่งที่ไม่ใช่เอกสารจดหมายเหตุ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบของเอกสารจดหมายเหตุเปลี่ยนไปตามกาลเวลาดังภาพที่

ความท้าทายงานจดหมายเหตุเมื่อเข้าสู่ยุค Big Dataตอนที่ 1. ความหมายของจดหมายเหตุตอนที่ 2. การทำให้เป็นดิจิทัลของเอกสารจดหมายเหตุตอนที่ 3. การใช้ประโยชน์ข้อมูลงานจดหมายเหตุ (ท่านกำลังอ่านบทความนี้) จาก 4 ประเด็นความท้าทายในงานจดหมายเหตุ ในบทความตอนที่ 2 ได้พูดถึงประเด็นความท้าทาย 2 ประเด็นแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำเอกสารให้อยู่รูปแบบดิจิทัล (Digitization)

ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่า แบรนด์ซูชิสายพานชื่อดังอย่าง SUSHIRO ทำไมถึงมียอดขายอันดับ 1 ในญี่ปุ่น และยังคงมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ? โดยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันดูว่า ร้านซูชิสายพานที่มองจากภายนอก ก็เหมือนร้านซูชิสายพานอื่น ๆ ทั่ว ๆ ไปนั้นมีกลยุทธ์อะไรแอบแฝงเอาไว้ ซึ่งนำพาความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่มาให้กับทาง SUSHIRO กันครับ การปรับตัวตามพฤติกรรมของลูกค้า และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

“Zero ETL จะเป็นอนาคตของการทำ data integration จริง ๆ หรือจะเป็นเพียง buzzword ที่ผ่านมาแล้วก็หายไปตามกาลเวลา” ในบทความนี้เราจะมารู้จักกันว่า Zero ETL คืออะไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร และเหมาะสมกับการใช้งานของเราหรือไม่กันครับ

หลาย ๆ ท่านที่สนใจด้านการลงทุน คงจะรู้จักหลักการลงทุนอย่าง Value Investing (VI) ซึ่งเป็นหลักการลงทุนที่นักลงทุนที่ประสบความสำเร็จระดับโลก อย่าง Warren Buffet, Peter Lynch, Charlie Munger และอื่น ๆ อีกหลายท่าน ยึดถือ ปฏิบัติ