สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Insurance 2030 – AI จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันภัยอย่างมหาศาลภายในปี 2030

ธุรกิจประกันภัย หนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของมนุษย์กำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหม่ เมื่อปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมวีถีการดำเนินธุรกิจนี้ไปตลอดการจากคำทำนายของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก ธุรกิจประกันภัยในโลกอนาคตจะหน้าตาแบบใด ปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจประกันภัยอย่างไร และเราจะเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้อย่างไรภายในปี 2030 ในบทความนี้มีคำตอบ