สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Pranithan Thamcharoenporn

Developer and Data Engineer Government Big Data Institute (GBDi)

Publishing Time

May 27, 2022 -
Big Data 101

การเข้ารหัสลับ (Encryption) เบื้องต้น สำหรับนักพัฒนา

บทความ "การเข้ารหัสลับ (Encryption) เบื้องต้น สำหรับนักพัฒนา" นี้ใช้แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่จาก e-book ชื่อ Practical Cryptography for Developers อวจ: ที่อยู่ในบทความนั้นย่อมาจาก เอาไว้จำ จุดประสงค์ของผู้เขียนมีไว้เพื่อสรุปความสำหรับผู้อ่านที่มีความเข้าใจอยู่บ้างแล้ว หรืออ่านหัวข้อนั้นแล้วให้สามารถจำนิยามของหัวข้อนั้นได้ สาร ในบทความนี้ไม่ใช่ สารเคมี แต่เป็นข้อความ (message) ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคน แต่กระนั้นความสะดวกสบายที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ต ก็ไม่ได้นำมาเฉพาะข้อดีเพียงอย่างเดียว หากมองในด้านความปลอดภัยด้วยนั้น อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเหมือนดาบสองคม เนื่องจากว่าหากนักพัฒนา หรือผู้ใช้งานขาดความเข้าใจ ก็จะทำให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีระบบ...

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.