สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Natthamon Mayurasakhon

Data Scientist Government Big Data Institute (GBDi)

Publishing Time

Sep 28, 2021 -
Big Data 101

Bayesian Trap: กับดักจากความแม่นยำ

ถ้าหากว่าคุณเข้ารับการตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยโรค ๆ หนึ่ง แล้วผลออกมาเป็นบวก…คำถามที่เราอาจจะสงสัยคือว่า โอกาสที่เราจะเป็นโรคนั้นจริง ๆ เป็นเท่าไหร่? เราจะมาลองทำการคำนวณค่าความน่าจะเป็นนี้กัน และทำความรู้จักกับ Bayesian Trap เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของเราในการตีความค่าความแม่นยำ (accuracy) ให้ได้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น กรณีตัวอย่าง (Case Study) : กับดักของเบย์เซียน (Bayesian Trap) ในกรณีที่ผลตรวจเลือดของเราเป็นบวก เพื่อที่จะหาค่าความน่าจะเป็นที่เราจะเป็นโรคนี้จริงๆ เราจำเป็นที่จะต้องรู้ความแม่นยำของผลตรวจเลือดครั้งนี้ก่อน ถ้าหากเรารู้ว่าผลเลือดนี้มีความแม่นยำเป็น 99% หลาย ๆ ท่านอาจจะคิดว่า...

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.