สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

pic3_0

Data Design for Executive

หลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้บริหารเพื่อสร้างความเข้าใจ
ทางด้านการใช้ประโยชน์ ข้อมูลขององค์กร​

Share this post