สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Big Data Community Thailand

Powered by

Enabling Thailand toward a Data-Driven Community
See More
SCHEDULING: ตั้งเวลา run Python script บน Linux ด้วย CRON กัน !
หลังจากที่เพื่อน ๆ ได้เขียนโปรแกรมมาระยะนึง ก็อาจจะ เกิดคำถามว่า “จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะตั้งเวลา (schedule) ให้โปรแกรม Python ของเรานั้น ทำงานตามกำหนด....
See More
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ ไฮเปอร์พารามิเตอร์
หลังจากที่เพื่อน ๆ ได้เขียนโปรแกรมมาระยะนึง ก็อาจจะ เกิดคำถามว่า “จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะตั้งเวลา (schedule) ให้โปรแกรม Python ของเรานั้น ทำงานตามกำหนด....
See More
Previous slide
Next slide

Latest Articles

Categories