สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ, นายวัลลภ รุจิรากร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมบูธกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ได้นำกิจกรรมสนุกๆ เรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง ปูพื้นฐานทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาร่วมสนุก พร้อมนำของที่ระลึกมามอบให้กับเด็กๆ  ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 วันที่ 13 มกราคม 2567 […]

ฝ่ายพัฒนากำลังคน สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรู้จากการทำงานจริง (On the Job Training) เร่งสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2566 รวม 8 วัน และเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2566 รวม 6 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 คน ณ […]

วันที่ 1 มกราคม 2567 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงดีอี พร้อมด้วยนางวิชุดา วิริยะอุตสาหกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และบริหาร สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นพ.ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการต่อยอดความร่วมมือโครงการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ และสาธิตการใช้งานระบบ Health Link โดยมี นพ. สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในที่ประชุม ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ในที่ประชุมมีการหารือแผนการต่อยอดโครงการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพในปีงบประมาณ 2567 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ และพัฒนาบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานระบบ Health […]

นางวิชุดา วิริยะอุตสาหกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และบริหาร สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมรมหาชน) พร้อมด้วย นางวรพิชญา ระเบียบโลก รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธาน ณ สถาบันวิชาการ […]

รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย และนายพีรดล สามะศิริ  ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566