สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามเอ็มโอยูกระทรวงอุตฯ ส่งเสริมบุคลากรข้อมูลขนาดใหญ่

21 สิงหาคม 2563, สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม – นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ระหว่างกระทรวงดิจิทัลฯ และ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ภายใต้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการฯ ในครั้งนี้

สำหรับบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนแผนงานสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะช่วยแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนา และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานในสังกัด ผ่านหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Data Analytic, Data Science และ Business Intelligence เพื่อเป็นส่วนช่วยสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถบุคลากรด้านการวิเคราะห์ และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

Share this post