สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

210109-ChildrenDay

GBDi แชร์ฝันวันเด็ก 64

     วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564, วันเด็กแห่งชาติ – น้อง ๆ สมาชิกสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความคิด และความใฝ่ฝันในวัยเด็ก และการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันในฐานะ data scientist และ data engineer พร้อมทั้งให้ไอเดียการก้าวไปข้างหน้าไปกับ STEM

STEM มาจากคำว่า
Science, Technology, Engineering, และ Mathematics

     โดยมีการแพร่ภาพผ่านทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “เด็กวันนั้น…ผู้ใหญ่วันนี้ ในสาขา STEM”

Share this post