สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office ๓๖๕ Business Standard จำนวน ๑๔๐ License และ Power BI Pro จำนวน ๑ License และ Power BI Premium per User จำนวน ๑ License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานระบบ Office ๓๖๕ Business Standard จำนวน ๑๔๐ License และ Power BI Pro จำนวน ๑ License และ Power BI Premium per User จำนวน ๑ License ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ : download

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Share this post