สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

Vorapitchaya Rabiablok

Senior Data Scientist and Project Manager Government Big Data Institute (GBDi)

Publishing Time

Apr 7, 2020 -
Movements

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ ตัวช่วยในการฝ่าวิกฤติโควิด 2019 ไปด้วยกัน

ภาพที่ 1: Corona virus หรือ  COVID-19ที่มาภาพ: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2020/03/13/coronavirus-how-artificial-intelligence-data-science-and-technology-is-used-to-fight-the-pandemic/#2ab2ae045f5f ล่าสดุ (3 เม.ย. 2563) ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) พุ่งเกินกว่า 1 ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาที่ก้าวกระโดดแซงประเทศอื่นๆไปอย่างน่าเป็นห่วงจริงๆภายในระยะเวลาไม่ถึง 1 เดือน  บทเรียนจากไข้หวัดใหญ่สเปน (1918 Spanish Flu) สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 น่าจะเป็นกรณีศึกษาแบบอย่างที่นักรบโควิด-19ทั่วโลกสามารถนำมาเป็นเรียนรู้และประยุกต์ได้ (สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ “ฝ่าวิกฤติโควิด-19 จากบทเรียนในอดีต : ไข้หวัดใหญ่สเปน...

Sign up to join Big Data Community Thailand

Make comments, write articles, and contribute to our community.