สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture2

ประชุมคิกออฟ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดภูเก็ต  

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI หน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล และทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุม โดยในระหว่างการประชุมหารือ นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม สถิติจังหวัดภูเก็ต และคณะเจ้าหน้าที่ ได้รับฟังการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ ฯ และได้ให้ความคิดเห็นและเสนอความต้องการของหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตกับทางสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เพื่อมาดำเนินการต่อ

Share this post