สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ได้รับมอบเป็นตัวแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมจัดโคมตราถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2567 เพื่อสืบสานประเพณีและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย ดร.ปริสุทธิ์ จิตต์ภักดี ผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาการจัดการข้อมูล ฝ่ายพัฒนากำลังคน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย ผศ. ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากำลังคน พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน

13 พฤษภาคม 2567, นนทบุรี – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดยนายกิตติศักดิ์

9 พฤษภาคม 2567, กรุงเทพมหานคร – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) พร้อมด้วย