สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2834556_0

BDI โชว์ Health Link ในงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 40 ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย มุ่งสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 

25 – 26 เมษายน 2567, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดยโครงการ Health Link ร่วมออกบูธในงานการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 40 จัดโดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “The Essence of Internal Medicine” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 เมษายน 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมมากกว่า 2,800 คน

การออกบูธในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) พร้อมทั้งสาธิตการสมัครและสร้างความเข้าใจให้กับอายุรแพทย์สาขาต่าง ๆ, แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม, นิสิต นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับโครงการ Health Link คือ แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยให้แพทย์ สามารถดูประวัติการรักษาได้ทันที สะดวก ง่าย ปลอดภัย มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมปาฐกถาในหัวข้อสำคัญต่าง ๆ มากกว่า 80 หัวข้อ พร้อมจัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่อายุรแพทย์สาขาต่าง ๆ และพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติประจำปี พ.ศ. 2567 ได้แก่ รางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น อายุรแพทย์รุ่นใหม่โดดเด่น ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น และสมาชิกอายุรแพทย์ทรงคุณวุฒิ

Share this post