สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2629926_0

BDI โชว์ Health Link ในงานประชุมวิชาการฯ ของสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย มุ่งสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์

14 มีนาคม 2567, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดยโครงการ Health Link
ร่วมออกบูธในงานการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 36 จัดโดยสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Charting a Path towards Optimal Transplant Policy in Thailand ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การออกบูธในครั้งนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Information Exchange: Health Link) พร้อมทั้งสาธิตการสมัครและสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอยู่ในสังกัดโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับโครงการ Health Link คือ แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยให้แพทย์ สามารถดูประวัติการรักษาได้ทันที สะดวก ง่าย ปลอดภัย มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวิวัฒนาการใหม่ ๆ ในการปลูกถ่ายอวัยวะ ทั้งการปลูกถ่ายไต ตับ และหัวใจ ตลอดจนเพื่อพัฒนาการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยจัดงานตั้งแต่วันที่ 14-16 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Pavilion A โรงแรมเดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Share this post