Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ผลงาน

เบื้องหลัง Health Link กับทีมผู้พัฒนารุ่นใหม่ พลิกโฉมวงการสาธารณสุขประเทศสู่ระดับสากล การส่งต่อข้อมูลการรักษาระหว่างรพ.จะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป
หนึ่งในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในการให้ยืมเงินคือผู้มาขอยืมไม่ยอมคืนเงิน แล้วอยู่ ๆ ก็ชิ่งหนีหายไป และความเลวร้ายนี้ยิ่งร้ายแรงขึ้นไปอีกขั้นหากพูดถึงการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน เพราะด้วยความไม่ได้สนิทกันระหว่างสถาบันการเงินและผู้มาขอกู้ยืมเงินเป็นการส่วนตัว จะใช้โหงวเฮ้งหรือกลิ่นน้ำหอมของผู้มาขอกู้ยิมเงินเพื่อตัดสินใจในการอนุมัติการกู้ก็อาจจะไม่สมเหตุสมผล แต่ด้วยความประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากการใช้ machine learning ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งในตอนนี้ถึงเวลาที่จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในวงการการกู้ยิมเงินเช่นกัน โดยในบทความนี้จะเป็นตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย machine learning ในการลดความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ

คุณเคยไหม ที่เมื่อเข้าโรงพยาบาลแห่งใหม่แล้วต้องใช้ข้อมูลประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเก่า ที่เมื่อพบแพทย์แล้วต้องตอบคำถามว่าตอนนี้ใช้ยาอะไรอยู่บ้างแต่เราจำไม่ได้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าในเมื่อโรงพยาบาลหลายแห่งก็เก็บข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้ว ทำไมเราต้องเดินไปขอประวัติของตนเอง แล้วต้องให้โรงพยาบาลเขียนข้อมูลลงบนแผ่นซีดีเพื่อนำไปส่งที่อื่น ทำไมถึงไม่ส่งข้อมูลกันผ่านอินเตอร์เน็ต เราจะได้สะดวกสบายมากขึ้น และแพทย์จะได้มีข้อมูลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยให้เราได้ดีขึ้น? Health Link จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบปัญหานี้ Health Link คืออะไร? Health Link เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ เพื่อให้แพทย์สามารถเข้าดูข้อมูลสุขภาพของคนไข้จากโรงพยาบาลอื่นได้ โดยคนไข้จะสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้

โดยทั่วไปแล้วเมื่อกล่าวถึง Machine Learning พวกเรามักนึกไปถึงการนำเอาข้อมูลจำพวกตัวเลข (numerical data) หรือข้อมูลที่เป็นหมวดหมู่ (categorical data) ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือถูกเก็บรวบรวมไว้แล้ว มาทำการ (1) วิเคราะห์เพื่อทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (predictive analytics) เช่น การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝน การทำนายราคาหุ้น การคำนวณความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะซื้อสินค้าตามโปรโมชั่นหรือจะยกเลิกสัญญาเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หรือ

มาดูกันว่า Big data สามารถเอาไปใช้ในด้านการเงิน การลงทุนได้อย่างไร บทความนี้จะยกตัวอย่างถึงการนำ Big data ไปใช้กับข้อมูลจริงของทางกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) ซึ่ง GBDi ทำโมเดล (XGBoost) เพื่อวิเคราะห์ว่าสมาชิกกบข.คนไหนที่มีโอกาสจะมาออมเงินเพิ่ม และส่งเสริมให้มีสมาชิกมาลงทุนในกองทุน (pension fund) ที่มากยิ่งขึ้น