Taking too long? Close loading screen.

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ้าคุณคือคนรุ่นใหม่ ที่ไม่พอใจกับการใช้ภาษีของรัฐ แต่ไม่อยากแค่บ่นอีกต่อไป ถ้าคุณคือคนไทยผู้ฝันว่าวันหนึ่ง ประเทศนี้ต้องโปร่งใส ปราศจากคอร์รัปชัน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอชวนมารวมพลัง ออกไอเดีย สร้างเครื่องมือเข้าถึงข้อมูล เพื่อก้าวแรกสู่ความฝันของพวกเรา กับ ACTkathon : Anti-Corruption Virtual Hackathon 2021