สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC00012_0

รมว.ดีอี เยี่ยมชมและให้กำลังใจ BDI

12 ธันวาคม 2566 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะทำงาน เยี่ยมชมและให้กำลังใจการดำเนินงานของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร BDI นางวิชุดา วิริยะอุตสาหกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายยุทธศาสตร์และบริหาร นายสุธี อุไรวิชัยกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบูรณาการและวิเคราะห์ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้การต้อนรับ

Share this post