สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

371472944_602620455376070_8674588915465681740_n

BDI นำทัพทีม Health link แถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการ Health Link พร้อมสาธิตระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาสุขภาพ

25 สิงหาคม 2566, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) จับมือกับหน่วยงานในโครงการ Health Link แถลงข่าวความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลทั่วประเทศ พร้อมสาธิตระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาสุขภาพ พร้อมเผยข้อมูลล่าสุด มีสถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,100 แห่งแล้ว พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้งยังคงส่งเสริมให้ประชาชนสมัครบริการ Health Link ในช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ThaID (ไทยดี) ฯลฯ เพื่อให้ความยินยอมแก่โรงพยาบาล ในการส่งต่อข้อมูลสุขภาพเข้าสู่ระบบ Health Link เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในด้านสุขภาพนี้ ถือเป็นการพลิกโฉมการให้บริการประชาชนและระบบบริหารจัดการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบ

โดยในครั้งนี้มีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) ได้กล่าวถึงความท้าทายของบริการด้านสาธารณสุขไทย ซึ่งเริ่มต้นจากระบบฐานข้อมูลที่ยังไม่เชื่อมถึงกัน เพราะโรงพยาบาลแต่ละแห่งจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยในรูปแบบข้อมูลที่ต่างกัน จึงเป็นเรื่องยากในการแลกเปลี่ยนข้อมูล แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามาเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น ภายใต้การดำเนินงานของ BDI หรือสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ที่พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาล หรือ Health Link ซึ่งผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องแจ้งประวัติใหม่ในการรักษาทุกครั้ง ช่วยประหยัดในเรื่องของเวลา และลดขั้นตอนการทำงานของแพทย์ อีกทั้งได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาสุขภาพมุ่งประโยชน์สูงสุดให้ประชาชน โดยนายแพทย์ธนกฤต จินตวร รักษาการผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) รวมถึงการเสวนาอีกมากมายจากนายแพทย์อีกหลายท่านในโครงการ โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และอีกหลากหลายหน่วยงานในเครือข่าย Health Link รวมกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ


สำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมในระบบ Health Link ได้ง่าย ๆ เพียงแค่ยินยอมให้โรงพยาบาลส่งต่อข้อมูลประวัติการรักษาของท่านเข้าสู่ระบบได้ ด้วยการลงทะเบียนสมัคร Health Link ได้ฟรี ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยดูวิธีการสมัครที่นี่ https://bit.ly/3VyBt5U หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.healthlink.go.th/portal โดยยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครอง

Share this post