สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

DSC_7458_0_edit

BDI รับรางวัล Excellent Healthcare สาขาบริการสุขภาพ 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) โดย นพ.ธนกฤต จินตวร First Executive Vice President เป็นตัวแทนรับรางวัล MSD Awards 2024 ด้าน Excellent Healthcare สาขาบริการสุขภาพ โดยมี รศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี เป็นผู้มอบรางวัล เนื่องในงานสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร “50 Years Journey for BKK Healthcare : 50 ปี สำนักการแพทย์ เพื่อสุขภาพคนกรุง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

นอกจากนี้ภายในงานสัมมนา นพ.ธนกฤต ยังร่วมเป็นวิทยากร โดยได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้น ความเป็นมา เป้าหมาย และการทำงานของแพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลอย่าง Health Link ที่ได้เข้าไปตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพ และสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาล ในบทบาทการเป็น Health Information Exchange (HIE) เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของคนไข้ในกรณีที่ไปรักษาในสถานพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลหลักของตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจในเรื่องการใช้เทคโนโลยีนทันสมัยในการเชื่อมโยงการรักษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาดูแลสุขภาพของประชาชนต่อไป 

Share this post