สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

cover

BDI ร่วมออกบูธในงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ BDI เข้าร่วมออกบูธและจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน DigiTech ASEAN Thailand 2023 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลแห่งอาเซียน โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคาร 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยทาง BDI ได้นำชุดนิทรรศการที่สร้างการรับรู้เกี่ยวกับภารกิจและผลงานของสถาบัน ได้แก่ Health Link และ Travel Link ไปจัดแสดงและนำเสนอต่อผู้ที่มาร่วมการประชุมและสัมมนาครั้งนี้กว่า 5,000 คน เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความตระหนักรู้เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการให้บริการ

นอกจากนี้ภายในงาน รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ยังได้ร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในงานสัมมนา โดยร่วมพูดคุยหัวข้อ “มุ่งสู่การสร้างภาครัฐที่ขับเคลื่อนข้อมูลด้วย Big Data” ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กล่าวว่า การใช้ประโยชน์ของข้อมูลมีหลายมิติ ยกตัวอย่างเช่น การสร้าง Executive Dashboard เพื่อให้ผู้ใช้บริหารจัดการในการวางแผนหรือนโยบาย หรือเพื่อรองรับการทำงานบางสิ่ง เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้งาน

สำหรับการดำเนินงานของสถาบัน สำหรับโครงการใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ Envi Link (Environment Link) การเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้โจทย์เมือง โดยเริ่มดำเนินงานแล้วใน 6 เส้นถนน ในเขตเมืองเก่าที่จังหวัดภูเก็ต

โครงการที่สอง คือ Travel link แพลตฟอร์มที่รวมข้อมูลภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งผู้ประกอบการสามารถดูแดชบอร์ด ทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถพัฒนาตนเอง หรือดูข้อมูลอื่นที่สำคัญได้ Travel link เป็นการร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 20 หน่วยงาน อาทิ สายการบิน ททท. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง กรมท่าอากาศยาน และรวบรวมจากอินเทอร์เน็ต ได้แก่ Tripadvisor และ Pantip ว่ามีความคิดเห็นแต่ละเมืองอย่างไรบ้าง แล้วทำแดชบอร์ดสรุป สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และหน่วยงานรัฐก็ยังสามารถเอาข้อมูลนี้ไปใช้ได้ในการวางแผนงบประมาณ หรือการประชาสัมพันธ์ได้อีกด้วย

โครงการที่สาม Health Link แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ ให้แพทย์เข้าดูประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากต่างโรงพยาบาลนอกกระทรวงสาธารณสุข โดยผู้ป่วยสามารถกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ผ่านแอปเป๋าตัง แอป ThaID และ แอป RAMA โดยแพทย์จะเป็นผู้ที่ดูประวัติการรักษาได้เพียงผู้เดียวเท่านั้น และมีเป้าหมายในอนาคตที่จะเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ และ โครงการที่สี่ City Data Platform โดยเป็น Area Base Platform โดยจะทำการใช้ หรือดึงข้อมูลของเมือง เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการเมืองในบางมิติ

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล กล่าวปิดท้ายว่า ในอนาคตสถาบันฯ มุ่งหวังให้มีกรอบการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Framework) ทั้งในเรื่องควบคุมข้อมูล ควบคุมความปลอดภัย และควบคุมการเข้าถึง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเป็นระบบ (Systematic Data Sharing)

ทั้งนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประชาชนที่สนใจสามารถเข้าถึงชุดข้อมูล Travel Link ได้ผ่าน https://www.travellink.go.th/ และ ผู้ที่สนใจ Health Link ติดตามได้ที่ https://www.healthlink.go.th/

Share this post