สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__17735805_0 copy

BDI เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗, กรุงเทพมหานคร – นายแพทย์ธนกฤต จินตวร นักบริหารกิจการพิเศษ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI พร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ร่วมรับมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พร้อมความหมาย เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในห้วงเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดีอี มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงฯ เป็นผู้มอบตราสัญลักษณ์ ณ ห้องรับรองแขกต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชั้น ๗ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

Share this post