สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2670940

BDI เยือน สสว. หนุน SME ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่

22 มีนาคม 2567, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมองค์ความรู้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พร พันธุ์จงหาญ (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและประสานเครือข่าย และคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีนายวรพจน์ ประสานพานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ เพื่อแนะนำบทบาทและภารกิจของ BDI พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME

ทั้งนี้ BDI โดยฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและประสานเครือข่าย เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูล และกิจกรรมประสานเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการนำข้อมูลขนาดใหญ่​ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน

Share this post