สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2711887_0

ชาว BDI ทำความดี อาสาแยกยา ส่งมอบรอยยิ้ม สู่พื้นที่ห่างไกล

30 มีนาคม 2567, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดยตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครมอบสุข ที่เดอะฟาร์ม สวนผักแบริ่ง ภายใต้แนวคิดความสุขป้ายหน้า NEXT STATION ครั้งที่ 3 จัดขึ้นโดยโครงการพลเมืองอาสา

โดยชาว BDI ร่วมพลังกันทำความดี ภายใต้โครงการ “BDI อาสาทำดี….” ซึ่งในครั้งนี้ชาว BDI ขออาสาแยกยาและเวชภัณฑ์ เพื่อส่งมอบให้กับจุดบริการสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลห่างไกล ผู้ลี้ภัย และกลุ่มที่เข้าไม่ถึงยา เพื่อส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ด้อยโอกาสต่อไป

Share this post