สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Media (5)

Health Link ร่วมงานประชุมวิชาการสถาบันพยาธิวิทยา

นายแพทย์ธนกฤต จินตวร นักบริหารกิจการพิเศษ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ (Health Link)” และสาธิตวิธีการใช้งานระบบ Health Link ของแพทย์ ในงานประชุมวิชาการสถาบันพยาธิวิทยา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ครบรอบปีที่ 70 ให้หัวข้อเรื่อง “Smart Laboratory and Expertise in Healthcare” โดยมี พลโท มานะพล เล็กสกุล เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นประธานในพิธี โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและนอกกองทัพบกให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันพยาธิวิทยา อาคารเฉลิมพระบารมี และ ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

Share this post