สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

untitled-design-9

BDI ผนึก สปสช. เขต 13 ร่วมขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการ BDI พร้อมด้วยผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลโครงการ Health Link ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช). เขต 13 และกรุงเทพมหานคร นำเสนอแดชบอร์ดแสดงผลการปฏิบัติการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครปี 2567 ที่แสดงผลข้อมูลแบบ Real Time เปิดตัวครั้งแรกภายในบูธสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) งาน Bangkok Health Market ครั้งที่ 3 และ kick off Health Screening 1,000,000 คน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2566

การร่วมมือกันครั้งนี้คือก้าวแรกเพื่อร่วมขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. ที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและทำให้การบริการเข้าถึงชุมชนมากขึ้น เป้าหมายคือตรวจสุขภาพประชาชน 1,000,000 คน ภายในเดือนมิถุนายน 2567 โดยทาง BDI ได้ใช้ข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ ผ่านหน่วยบริการปฐมภูมิทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงภาพรวมผลการตรวจคัดกรองของประชาชนแต่ละช่วงวัย นำเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดที่แสดงผลข้อมูลแบบ Real Time แยกเป็นรายเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลและนำไปใช้วางแผนจัดบริการได้ตรงกับความต้องการ และกำหนดนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพได้

ทั้งนี้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ เชื่อมั่นว่าการเชื่อมข้อมูลสุขภาพในสถานพยาบาลต่างสังกัด ทั้งโรงพยาบาลระดับโรงเรียนแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. จะสามารถส่งต่อข้อมูลเพื่อช่วยให้สามารถกำหนดนโยบายด้านสาธารณสุขได้ดียิ่งขึ้น ตรงกลุ่มเป้าหมาย พัฒนารูปแบบบริการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

Share this post