สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

2

BDI ร่วมประชุม ปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน 

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ได้มอบหมายให้ นายสุธี อุไรวิชัยกุล รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 2/2566 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ปี 2567 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้มีแผนร่วมจัดทำระบบ Big Data ที่บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพอากาศ เพื่อเป็นกลไกในการวางแผน และดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับชาติ

Share this post