สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

417508941_717905280518025_388414501883963918_n

สนับสนุนการทำงานแก้ฝุ่นพิษ PM2.5 

ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ในฐานะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ได้มอบหมายให้ นางสาววรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI พร้อมด้วย ดร.พีรดล สามะศิริ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลอาวุโส ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานคนที่ 1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานคนที่ 2 พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกันในการกำหนดรายละเอียดมาตรการภายใต้แนวทางเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะฝุ่นละออง PM 2.5 ทั้งนี้ BDI ได้สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ผ่านการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านคุณภาพอากาศ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นกลไกในการวางแผน และกำหนดนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับชาติ

Share this post