สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

2

BDI ผนึก SME Thai ร่วมผลักดัน Big Data ยกระดับผู้ประกอบการไทย

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจและองค์ความรู้ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พร พันธุ์จงหาญ (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและประสานเครือข่าย และคณะเจ้าหน้าที่ ประชุมหารือกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หรือ SME Thai โดย ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประธานคณะกรรมการรัฐกิจสัมพันธ์ และ นายวิโรจน์ ศิริรัตนรักษ์ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ประธานคณะกรรมการธุรกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up Young SME) การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI และ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านรูปแบบการให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุม สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567

Share this post