สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

432444325_828347239336756_2581357887245387977_n

BDI จับมือ depa เปิดบ้านต้อนรับ University of Tokyo และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 มีนาคม 2567, อาคารดีป้า – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดยนายเบญจ์ รักตันติโชค ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นวิทยากรให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษาจาก University of Tokyo และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวกษมา กองสมัคร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นประธานกล่าวแนะนำองค์กร และบรรยายถึงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้วยดิจิทัล พร้อมทั้งแนะนำโครงการ Thailand Digital Valley (TDV) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub)

โดยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม BDI ร่วมบรรยายเกี่ยวกับโครงการ Health Link แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพระหว่างสถานพยาบาลทั่วประเทศ ช่วยให้แพทย์ สามารถดูประวัติการรักษาได้ทันที สะดวก ง่าย ปลอดภัย วางแผนการรักษาคนไข้ได้อย่างทันท่วงที มีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

ทั้งนี้การเข้าศึกษาดูงานที่ depa ถือเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการศึกษาเรื่อง Transport, Mobility and Health ที่ทางคณะดูงานสนใจ ระหว่างการรับฟังบรรยาย คณาจารย์ และนักศึกษาจาก University of Tokyo จึงได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเด็นที่ได้ศึกษาดูงาน ตลอดจนมีความสนใจในภารกิจการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของ depa เป็นอย่างมาก

Share this post