สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

team-programmers-talking-about-algorithm-running-laptop-screen-pointing-source-code-while-sitting-desk-software-develop

Basic Data Engineering

เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Data engineering​ ทั้งในเรื่องของ Data engineering concept, Data Science concept, Data governance รวมไปถึง Cloud data และopen data​

Share this post