สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ที่ดินเสมือนบน Metaverse Thailand (Virtual Land on Metaverse Thailand)

Mar 11, 2022
ที่ดินเสมือนบน Metaverse Thailand
ที่ดินเสมือนบน Metaverse Thailand

ที่ดินในโลกเสมือนกับที่ดินในโลกของความเป็นจริงมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ปัจจุบันคำว่า Metaverse ถูกใช้ออกไปอย่างกว้างขวาง และมีความเข้าใจในหลากหลายมุมมอง แล้วเราก็พบว่ามีการตีความเรื่อง Metaverse ตามประสบการณ์ของผู้สร้าง ซึ่งวันนี้เราจะตีความ Metaverse จากประสบการณ์ทีมสร้างที่ดินของ Metaverse Thailand  (มุมมองนักพัฒนา) ( ที่ดินเสมือนบน Metaverse Thailand )

Metaverse คืออะไร 

จากรายงานของ Gartner คาดว่าอีก 4 ปีข้างหน้า 25% ของประชากรจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 1 ชั่วโมงในโลกของ Metaverse เพื่อทำงาน เพื่อช้อปปิ้ง การศึกษา เพื่อเข้าสังคมออนไลน์ บันเทิง ฯลฯ ความหมายที่มีความเข้าใจในปัจจุบัน ตีความ Metaverse ว่าเป็นโลกเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นและมีความเชื่อมโยงระหว่างโลกของความเป็นจริงกับโลกเสมือนที่สร้างขึ้นมา โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ประเภทเดียวและไม่ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการรายเดียวเหมือนปัจจุบัน ด้วยความหมายเบื้องต้นนี้ ตรงกับแนวคิดของเทคโนโลยี Web 3

คำว่าเชื่อมโยงระหว่างโลกเสมือนและโลกจริง ในความหมายที่จับต้องได้ง่ายที่สุด ณ เวลานี้ ที่หลาย ๆ ธุรกิจได้ทำ เช่น สินค้าที่อยู่บนโลกเสมือนสามารถแปลงเป็นสินค้าในโลกของความเป็นจริง บริการที่ซื้อบนโลกเสมือนก็สามารถแปลงเป็นบริการที่สามารถที่ใช้งานได้โลกจริงเช่นกัน เช่น ผมอาจเข้าไปในร้าน Samsung  บน Metaverse และซื้อโทรศัพท์รุ่นล่าสุดแน่นอนว่าตัว Avartar ของผมอาจจะถือโทรศัพท์นั้นอยู่ และในสิทธิ์นั้นผมสามารถไปร้าน Samsung  ที่ Central World และแลกโทรศัพท์มาใช้งานจริงได้เลย สิ่งนี้เป็น Use Case ที่เราเห็นอยู่มากมาย 

อีกคำหนึ่งที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Metaverse คือ Digital Twin หรือคู่เสมือนดิจิทัล ซึ่งทั้งสองสิ่งเหมือนกันคือเกี่ยวกับโลกดิจิทัลแต่ Metaverse ให้คำจำกัดความของโลกเสมือนนี้อาจจะไม่ได้หมายความว่ามีสภาพเหมือนกับโลกปัจจุบันเลย ซึ่งจุดนี้ทำให้คำจำกัดความของ Metaverse แตกต่างออกจากคำจำกัดความของ Digital Twin

แล้วทำไมธุรกิจต่าง ๆ ที่อยู่บนโลกความเป็นจริงจึงตื่นตัวกับการมีของ Metaverse 

ในมุมมองผมตัวแล้ว ธุรกิจมีเป้าหมายในการสร้างผลกำไรไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ธุรกิจที่เข้ามาสู่ในโลกของ Metaverse อาจจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหยาบ ๆ คือ ผู้ที่เห็นโอกาสและสามารถแปลงสินค้าและบริการเป็นดิจิทัลและสร้างผลกำไรจากประชาชนในโลกเสมือน และอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ที่ยังไม่เห็นโอกาสการแปลงสินค้าและบริการเข้าสู่โลกเสมือน แต่ขอเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรถไฟคันนี้ก่อน (FOMO Business)

โดยกิจกรรมหรือรูปแบบธุรกิจที่เราเห็นในโลก Metaverse จากที่เราได้พบในเอกสาร และการบรรยาย ต่าง ๆ จะพบมีกิจกรรมที่เกิดขึ้น เช่น

  • การซื้อสินค้าเพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Avatar
  • จัดกิจกรรมแบบเสมือน (Virtual Event)
  • การซื้อขายทรัพย์สินประเภทดิจิทัลประเภท NFT
  • การซื้อขายที่ดิน
  • การใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ เป็นประตูของบริการที่อยู่บนเว็บไซต์แบบเดิม

เราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบน Metaverse ยังอยู่ในสถานะ เหมือนกับรถฟอร์ดคันแรกที่ผลิตขึ้นในปี 1896 ที่ล้อรถยังเป็นยางจากรถจักรยาน รูปทรงคล้ายรถเทียมม้าและมีแค่ 2 เกียร์ แต่ผมก็เชื่อว่าการพัฒนาทั้งในมิติของโครงสร้างพื้นฐาน Metaverse และ กิจกรรมจะมีการพัฒนาที่เร็วมาก และอาจจะไม่ได้ใช้เวลาเป็นปี  แต่การเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือน 

สิ่งที่น่าสนใจและอาจจะเปลี่ยนหลักคิดสำหรับการทำการทำธุรกิจในโลกของ Metaverse และจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงนี้ คือ ความไร้ตัวตน หรือ การไม่สามารถระบุตัวตน เพราะคำว่า User Segmetation อาจจะใช้ไม่ได้ต่อไปในโลก Metaverse เพราะเรายอมรับความเป็น Avatar 

ความคาดหวัง ณ เวลานี้ เราคาดว่า Metaverse จะทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่กว้างขึ้นจากการแลกเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูล การร่วมใช้ข้อมูล จากฐานข้อมูลประเภทไร้ศูนย์กลาง 

นอกจากนี้ Gartner แสดงให้เราเห็นองค์ประกอบของ Metaverse ที่เข้าใจง่ายตามภาพ 

Elements of a Metaverse
Elements of a Metaverse (Gartner, 2022)

Virtual Land

วันนี้ Metaverse และการซื้อขายที่ดินใน Metaverse เหมือนจะเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจว่าจะต้องซื้อที่ดินเพื่อเข้าไปในโลกของ Metaverse แต่ในความเป็นจริงแล้วที่ดินเป็นเพียงประเภทหนึ่งของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นบนโลก Metaverse เท่านั้น

ที่ดินใน Metaverse คืออะไร?

เนื่องจาก Metaverse เป็นโลกเสมือน ดังนั้นการมีที่ดินทำให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้คนเข้าใจได้ว่าจะต้องซื้อที่ดินเพื่อเป็นเจ้าของในโลกเสมือนนั้น หลักคิดนี้ เป็นหลักจิตวิทยาที่อ้างอิงโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน  

แล้วเราจำเป็นต้องซื้อที่ดิน หรือเป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อเข้าสู่โลก Metaverse หรือไม่ คำตอบนี้เป็นได้ทั้งใช่และไม่ แต่สำหรับ Metaverse Thailand แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อเข้าสู่ Metaverse Thailand 

Levels of Metaverse Thailand

แล้วที่ดินคืออะไรในเชิงเทคนิค

ที่ดินคือ ข้อมูลดิจิทัลชุดนึง  ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท NFT เช่นเดียวกับ Digital Art สำหรับ Metaverse Thailand แล้ว ที่ดิน เป็นข้อมูลดิจิทัล ที่ประกอบไปด้วย ชุดของข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ จำนวน  6  ชุด และแสดงผลออกมาในรูปหกเหลี่ยม ที่เรียกว่า Hex และแต่ละ Hex นับเป็น ที่ดิน  1  แปลง และที่ดินแต่ละแปลงออก NFT สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน และส่งต่อได้ 

Office in a Hex

สิ่งที่ทำให้การสร้างที่ดินใน Metaverse Thailand นั้นแตกต่างที่อื่น

Metaverse Thailand เป็น Verse เดียวที่สร้างที่ดินเพื่อการซื้อขายโดยอ้างอิงแปลงที่ดินเหล่านั้นบนโลกจริง ขณะที่ Verse อื่น เป็นแปลงที่ดินแบบเกม เราใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นพื้นฐานของการสร้างที่ดิน การนำเสนอบนแผนที่ ด้วยเทคโนโลยีนี้ทำให้เรามีความแตกต่างจาก Verse อื่นอย่างมาก คนสามารถเข้าใจตีความความเป็นเจ้าของ ของที่ดินที่อ้างอิงได้กับโลกจริงได้มากกว่า เช่น เราเป็นเจ้าของที่ดินในโลกเสมือนบริเวณปากซอยทองหล่อ เป็นต้น (ผมมองว่าเป็นหลักเชิงจิตวิทยากับการตลาด ก็ยอมรับว่าผู้คิดก็เฉียบคมมาก)

เราใช้พื้นที่บริเวณถนนเอกมัยถึงถนนทองหล่อ ในการสร้างที่ดินเสมือนออกมาจำนวน  89,000 แปลง โดยแต่ละแปลงขนาด 40 ตารางเมตร และแปลงเป็นรูปหกเหลี่ยม ในวันแรกของการซื้อขายกำหนดราคาขายที่แปลงละ 3 BUSD (~3 USD) หรือ 300 MVP และสามารถขายหมดได้ภายในเวลา 15 ชั่วโมง 

Metaverse Thailand

ปัจจุบัน Use Case ที่เกิดขึ้นบนแปลงที่ดินยังคงไม่ถึงภาพในฝันเหมือนในหนัง Ready Player One ซึ่งมองว่าคงอีกไม่นาน และหน่วยคงไม่เป็น 10 ปี แล้วเราก็มั่นใจว่าทิศทางของเทคโนโลยี ในมุ่งเป้าไปทางนี้แล้ว วันพรุ่งนี้ Metaverse จะเป็นอย่างไร เราอาจไม่สามารถตอบหรือเห็นภาพที่ชัดเจนได้  สำหรับผมในฐานนะของนักภูมิศาสตร์ เรามีความสนุกกับโจทย์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นบนโลกเสมือนที่สามารถเชื่อมต่อกับโลกจริงได้

บทความโดย นายประสงค์ ปทีปเพิ่มพงศ์
ตรวจทานและปรับปรุงโดย นววิทย์ พงศ์อนันต์

Navavit Ponganan

Editor-in-Chief and Senior Data Scientist at Big Data Institute (Public Organization), BDI