สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

“ไวรัสโคโรนา” การติดตามการแพร่กระจายของ โควิด 2019 จากทั่วโลก

Mar 30, 2020
ภาพที่ 1: Online Dashboard แสดงตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก “ไวรัสโคโรนา” แบบเรียลไทม์

Online Dashboard ที่ได้รับการจัดให้เป็น “The best coronavirus map and dashboard”นั้น จัดทำขึ้นโดยศูนย์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (The Center for Systems Science and Engineering หรือ CSSE) มหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ เพื่อติดตามสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Coronavirus) หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ โควิด 2019 (COVID 2019)

Online Dashboard นี้แสดงตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก “ไวรัสโคโรนา” แบบเรียลไทม์ และผู้ชมสามารถคลิกจุดสีแดงเพื่อดูรายละเอียดสถานที่ จำนวนผู้ติดเชื้อ เสียชีวิต และผู้ป่วยที่รักษาหายจากข้อมูลที่อัปเดตล่าสุด โดยมีวันที่และเวลาระบุไว้อีกด้วย ข้อมูลล่าสุดจากวันที่ 27 มี.ค. 2653 เวลา 16.50 น. มีจำนวนผู้ติดเชื้อจากทั่วโลกที่ได้รับการยืนยันแล้ว 537, 808 ราย เสียชีวิตแล้ว 24,127 ราย และได้รับการรักษาหายแล้ว 123,312 รายจากทั่วโลก

Online Dashboard นี้อาศัยการนำข้อมูลตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก “ไวรัสโคโรนา”ที่มาจากหลากหลายฐานข้อมูลแล้วนำมาผูกเข้ากับข้อมูลด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system : GIS) แล้วใช้โปรแกรม Power BI เป็นซอฟแวร์ในการทำVisualization อันสวยงามและมีประโยชน์เช่นนี้ 

ภาพที่ 2: Online Dashboard แสดงตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก “ไวรัสโคโรนา” แบบเรียลไทม์ โดยเลือกประเทศไทย

ที่มาภาพ:

https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

ที่มา: 

https://www.cnet.com/how-to/coronavirus-how-to-track-the-spread-across-the-world-as-cases-top-500000-asia-the-us-europe-australia-africa/

https://www.tomsguide.com/news/coronavirus-map

https://creativetalklive.com/wuhan-coronavirus-tracking-tool/

Vorapitchaya Rabiablok

Senior Data Scientist and Project Manager Government Big Data Institute (GBDi)