สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

361901754_587100093594773_5712051798526803174_n

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) ภายใต้ชื่อเดิม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖, ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร – พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดย นายแพทย์ธนกฤต จินตวร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป


Share this post