สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

LINE_ALBUM_การประชุม_๒๓๑๐๑๘_118

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร แก้ไขปัญหาเด็กตกออกจากระบบการศึกษา ผ่านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) และ นายอาคม สาณศิลปิน ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาในกลุ่มเด็กปฐมวัย

ความร่วมมือดังกล่าว มุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะในเรื่องของการมีประชากรแฝงอาศัยทำงานอยู่ในอัตราส่วนที่สูง

Share this post