สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน HIE 2020-21-12_201222_7

“รมว.ดีอีเอส” นำประชุมติดตามการจัดการระบบเชื่อมโยงข้อมูลรักษาพยาบาล ครั้งที่ 3

     วันที่ 21 ธันวาคม 2563(วานนี้), ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 สำนักปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ – นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล (Health Information Exchange: HIE) ครั้งที่ 3 / 2563 โดยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตัวแทนโรงพยาบาลและหน่วยงานกว่า 40 แห่งเข้าร่วม ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

     ที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการร่วมกับโรงพยาบาลในภาคีกว่า 100 โรงพยาบาล และรายงานผลการทดสอบระบบนำร่องสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล จากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมุทรปราการ ดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ

Share this post