สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

220317-HealthLinkxMOU HIE

โชว์ผลงาน Health Link เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) ยกขบวนนำเสนอระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange : HIE) ในชื่อ “Health Link” ในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ “โครงการพัฒนาเพิ่มคุณภาพการบริการด้านและสาธารณสุขผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล” ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ๒ (ดินแดง)  โดย “Health Link” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปแล้วกว่า 100 โรงพยาบาล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อ้างถึงแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและการสื่อสารของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณะสุข ซึ่งนำโดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ระบาดของโรคทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทั้งนี้ภายในงาน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ ยังได้กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพคนไทยเป็นอย่างมาก เป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องนำคลังข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data มาช่วยในการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขและการวิเคราะห์เพื่อพัฒนางานบริการ จำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ (Health Information Exchange) อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสอดรับนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลสุขภาพ”

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงระบบ Health Link ผ่านแอปเป๋าตัง
หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.healthlink.go.th

Share this post