สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

 BDI ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม

นางวิชุดา วิริยะอุตสาหกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบาย ยุทธศาสตร์และบริหาร สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมรมหาชน) พร้อมด้วย นางวรพิชญา ระเบียบโลก รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธาน ณ สถาบันวิชาการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

Share this post