สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

DSCF0689

BDI ร่วมมือ NECTEC จัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ : NECTEC ACE 2023


18 สิงหาคม 2566, สำนักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม – ผศ.ดร. พร พันธุ์จงหาญ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและประสานเครือข่าย สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) BDI เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี 2566 (NECTEC Annual Conference & Exhibitions 2023: NECTEC ACE 2023) ภายใต้แนวคิด ฐานรากเทคโนโลยี ก้าวไกลพัฒนาไทยก้าวหน้า โดยมุ่งเน้นด้าน “Data for Thai Data for All” ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.


การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ นี้ ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เป็นผู้ร่วมสนับสนุนในปีนี้ เพื่อส่งเสริมผลักดัน การนำผลงานวิจัยที่ใช้งานได้จริง ไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมถึง ยังเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ จากผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัย นักวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และสนับสนุนภารกิจของเครือข่ายพันธมิตรที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยภายในงานแถลงข่าว ได้มีการจัดเสวนา “มองอนาคต Data Sharing ในประเทศไทย: ความสำคัญและการใช้ประโยชน์” จาก ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรเจ้าภาพร่วม และหน่วยงาน ที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน NECTEC-ACE 2023 พร้อมตอบข้อซักถามแก่สื่อมวลชน และนำเสนอตัวอย่าง นิทรรศการผลงานวิจัย อาทิเช่น TPMAP : ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า Naimueang Platform และ LIDAR 3D MAPPING สำหรับงานด้านโบราณคดี ที่จะเกิดขึ้นภายในงาน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ (พญาไท) กรุงเทพมหานคร
#BDI #BigDataInstitute #GBDi #BigData #NECTEC #Exhibitions #DataforThaiDataforAll #Conference

Share this post