สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

S__4112818_0

มอบความรู้คู่ความสนุก ในงานวันเด็กแห่งชาติ 67 ณ ทำเนียบรัฐบาล

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย นายสุทธิเกียรติ วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ, นายวัลลภ รุจิรากร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ เยี่ยมชมบูธกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ได้นำกิจกรรมสนุกๆ เรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้ง ปูพื้นฐานทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาร่วมสนุก พร้อมนำของที่ระลึกมามอบให้กับเด็กๆ  ในงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 วันที่ 13 มกราคม 2567 ณ ทำเนียบรัฐบาล

Share this post