สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

200915-Digital-Senate_1

GBDi ร่วม depa ยกดิจิทัลแพลตฟอร์มประชาชนเสนอวุฒิสภา

14-15 กันยายน 2563, อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) – สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า โดย สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Digital Startup Institute) และ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือ GBDi ร่วมออกบูธนิทรรศการ นำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐเพื่อการบริหารงานและการให้บริการประชาชน แก่ผู้เข้าร่วมประชุมวุฒิสภา

โดยบูธนิทรรศการของ ดีป้า ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจของสำนักงานฯ รวมถึงมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านดิจิทัล พร้อมนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน ได้แก่ iTax เทคโนโลยีจัดการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้เรื่องการจัดการด้านภาษีเป็นเรื่องที่สะดวก ง่ายและถูกต้องขึ้นได้สำหรับประชาชน และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 2 วัน จากผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

Share this post