สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

HIE-3

“รมว.ดีอีเอส” ติดตามโครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาล คาดเปิดสิงหาคมนี้

16 มิถุนายน 2563, อาคารดีป้า ลาดพร้าว – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ารับการรักษาพยาบาล (Health Information Exchange: HIE) ครั้งที่ 2/2563 กับหน่วยงาน และโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน เพื่อให้ประชาชนและสถานพยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธาน โดยมี รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) นายแพทย์ธนกฤต จินตวร รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ดร.ยุทธศาสตร์ นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) นายสกุลพงศ์ ตรัยเสาวภาคย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสายงานนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย และโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน รวมกว่า 24 เครือโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมในรูปแบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กันอย่างพร้อมเพียง

โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการร่วมกับโรงพยาบาลในภาคี ในการส่งและแสดงข้อมูลประวัติการรักษาของคนไข้ และกระบวนการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมทั้งสาธิตการใช้งานระบบ HIE

นอกจากนี้ทางทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” ได้พัฒนาแอปฯ เพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นจุดลงทะเบียนและแสดงความยินยอมของคนไข้ ส่งเสริมให้โครงการ HIE สามารถดำเนินการได้อย่างครบวงจร โดยคาดว่าระยะเวลาในการเชื่อมต่อระบบเพื่อใช้งาน จะใช้เวลาไม่เกิน 2 เดือน และมีโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้มากกว่า 15 แห่ง

Share this post