สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled design

ประกาศสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) โดยวิธีคัดเลือก นั้น

โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อีโคซอฟต์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสารแนบ: download

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

Share this post