สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Picture1

ประชุมคิกออฟโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดน่าน 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI หน่วยงานในสังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นางวรพิชญา ระเบียบโลก ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล และทีมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยการเชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์ข้อมูลเมือง (CDP: Smart Data Analytics Platform) ปีงบประมาณ 2567 วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน โดยมี มีนายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวสุภาวดี ศิริวรรณ สถิติจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ

Share this post