สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

378519939_610211857950263_2949368801672426551_n-1024x768

BDI ร่วมผนึกกำลัง NECTEC-ACE 2023 จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ เปิดศักยภาพด้านข้อมูล ขับเคลื่อนและพัฒนา เพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทย ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

12 กันยายน 2566, โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท, กรุงเทพฯ – สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 หรือ NECTEC-ACE 2023 ภายใต้แนวคิด “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า” มุ่งเน้นด้าน “Data for Thai- Data for All” เพื่อขับเคลื่อน พัฒนา และเพิ่มมูลค่าทางเทคโนโลยีไทยในด้านข้อมูล เพราะข้อมูลช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหา หรือค้นหาในสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์ ฯลฯ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแวดวงธุรกิจและสังคม ในการขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูล จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการในครั้งนี้

โดยภายในงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) ได้บรรยายถึงความท้าทายของการบริหารจัดการข้อมูลเมือง (The Challenges of City Data Management) เพื่อนำมาใช้วางแผนการพัฒนาและแก้ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ และพัฒนามุ่งมั่นก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการจัดการข้อมูลเมืองทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตท้องถิ่น อีกทั้งในส่วนของงานนิทรรศการยังได้พบกับทีมงานจาก BDI และ Travel link ที่ได้มาแนะนำสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงอธิบายการเป็น ศูนย์กลางการเชื่อมโยงและพัฒนาบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลให้ขยายขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยเช่นกัน

Share this post