สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

1

ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม Carbon Neutrality Phuket Old Town 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) นำโดย คณะทำงานโครงการ Envi Link นางสาวพรรษพัชร์ บำรุงวงศ์ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมด้วย นายอรรถวิท ตุลยธัญ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าร่วมประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการโครงการ Carbon Neutrality Phuket Old Town ร่วมกับ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมควบคุมมลพิษที่ 15 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางนำเทคโนโลยีข้อมูลมาช่วยประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์จากกิจกรรมต่างๆ ในเขตเมืองเก่า ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566

สำหรับโครงการ Carbon Neutrality Phuket Old Town ชื่อเดิม Low Carbon Phuket Old Town เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน เทศบาลนครภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 โดยนำเอาเทคโนโลยีข้อมูลมาช่วยประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์จากกิจกรรมต่างๆ คู่กับการรายงานคุณภาพสภาพแวดล้อมทางอากาศและน้ำในเขตภูเก็ตเมืองเก่า ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน

นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2566 ทางทีมงาน Envi Link ร่วมมือกับ ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ลงพื้นที่สำรวจตำแหน่งกล้องวงจรปิด ณ ถนนถลาง ย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำมาพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการประมาณการจำนวนรถยนต์และนักเที่ยวที่เดินทางสัญจรเข้ามา โดยข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญในการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ที่เกิดขึ้นจากย่านเมืองเก่า  


โครงการ Carbon Neutrality Phuket Old Town เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เมืองอัจฉริยะ (Envi Link) ที่มุ่งหมายเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการ และใช้งานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Share this post