สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

KAM_2652

BDI รดน้ำขอพร รมว.ดีอี ร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์ 2567

10 เมษายน 2567, ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ – นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ ครั้งที่ 6/2567 โดยมี ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดีอี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

จากนั้น รมว.ดีอี ได้กล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันปีใหม่ไทย โดยขอให้ทุกหน่วยงานมีความสุข สนุกสนาน มีพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมดำเนินงานทุกโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานภายใต้กระทรวงดีอี ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ นายประเสริฐ และ ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ เปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เข้ารดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI นำโดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางวิชุดา วิริยะอุตสาหกุล ดร.สุนทรีย์ ส่งเสริม นายสุธี อุไรวิชัยกุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ในวันเดียวกันนี้ผู้บริหาร BDI ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2567 ณ อาคารดีป้า ลาดพร้าว พร้อมเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ BDI ร่วมรดน้ำขอพรผู้บริหารระดับสูง เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567

Share this post