สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

3_0-1

Envi Link เดินหน้ายกระดับความร่วมมือ ลดคาร์บอนฟุตพรินต์ 

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) นำโดย คณะทำงานโครงการ Envi Link นางสาวพรรษพัชร์ บำรุงวงศ์ ผู้จัดการโครงการและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมด้วย นายอรรถวิท ตุลยธัญ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ฝ่ายบริการวิเคราะห์ข้อมูล ลงพื้นที่เขตเมืองเก่าภูเก็ต เพื่อหารือความร่วมมือขอข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณย่านเมืองเก่า ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับประมาณการจำนวนรถยนต์ ประเมินการปล่อยคาร์บอนฟุตปริ้นของย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้คณะทำงานยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาหน้างานจริงตำแหน่งกล้องภายในเขตเมืองเก่าภูเก็ต ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2567

การยกระดับโครงการ ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Carbon Neutrality Phuket Old Town โดยนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ มาช่วยวิเคราะห์ปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรายงานสถานการณ์สภาพแวดล้อม ผ่านรูปแบบแดชบอร์ด เช่น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ข้อมูลจำนวนคน จำนวนยานพาหนะ ค่าน้ำเสีย การใช้ไฟฟ้า และปริมาณขยะแยกตามประเภท เป็นต้น เพื่อนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ และผู้บริหารเมือง นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถวัดผล ติดตาม และตรวจสอบ ตลอดจนนำข้อมูลไปพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นต้นแบบเพื่อขยายผลสร้างมิติใหม่ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

Share this post