สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

373091530_603223078649141_8687408511128862396_n

The 4th International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2023)

25-27 สิงหาคม 2566, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ – การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ The 4th International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP 2023) ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย และเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในประเทศไทย และเพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูล สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (BDI) เป็นประธานกล่าวเปิดงานแถลงภารกิจส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในภาครัฐ มีศักยภาพในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เพื่อผลักดันให้ประเทศชาติพัฒนาต่อไปด้วยระบบข้อมูลขนาดใหญ่ได้ในอนาคต จากนั้นพบกับเสวนาเจาะลึก โดย ผศ.ดร. พร พันธุ์จงหาญ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและประสานเครือข่าย ในเรื่อง Exploring Thailand’s Data Business Ecosystem เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในแวดวง Data Business รวมถึงการให้บริการข้อมูลในระบบนิเวศทางธุรกิจในประเทศไทย ฯลฯ โดยภายในงานนั้น มีกิจกรรมการเสวนาอื่น ๆ อีกมากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลจาก Alteryx , NECTEC Thailand, Google Cloud และ STelligence Company สามารถรับชมข้อมูลการนำเสนอของ Keynote speaker ได้ที่ https://www.ibdap.org/program-2/

ในส่วนของการนำเสนอบทความทางวิชาการ มีจำนวนบทความที่นำเสนอทั้งหมด 41 บทความ แบ่งเป็นหัวข้อทางด้าน Big Data Analytics and Mining, Big Data and Machine Learning Applications and Experiences และ Predictive analytics and simulation โดยมีประเทศที่เข้าร่วม อาทิ บังคลาเทศ อินโดนีเซีย อิรัก มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ อเมริกา และประเทศไทย จากจำนวนบทความทั้งหมด มีบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Best Paper Award จำนวน 2 บทความ โดยเป็นบทความจากนักวิจัยเกาหลีใต้และอินโดนีเซีย โดยทางทีมเกาหลีใต้ได้นำเสนองานวิจัยภายใต้หัวข้อ “Deep Reinforcement Learning Using a Multi-Scale Agent with a Normalized Reward Strategy for Automatic Cephalometric Landmark Detection” ส่วนทีมนักวิจัยอินโดนีเซียได้นำเสนอในหัวข้อ “An Integrated Approach for Sentiment Analysis and Topic Modeling of a Digital Bank in Indonesia Using Naïve Bayes and Latent Dirichlet Allocation Algorithms on Social Media Data”

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ หรือ IBDAP 2023 ได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่สำหรับใครที่พลาดกิจกรรมทางวิชาการนี้ ก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกครั้งในปีหน้า และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมทางวิชาการดีๆ ได้ทุกช่องทางการสื่อสารของสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI

Share this post